Radio Ibiza

Radio Ibiza

Rioetc

Rioetc

Adoro Farm

Adoro Farm

Caderno Ela - O Globo

Caderno Ela - O Globo

Revista o Globo

Revista o Globo

Catraca Livre

Catraca Livre

Blog Modices

Blog Modices

Blog Maria Filó

Blog Maria Filó

Saideira - O Globo

Saideira - O Globo

Coca Cola Brasil Matéria

Coca Cola Brasil Matéria

Estúdio Amor

Estúdio Amor

Blog O Burburinho

Blog O Burburinho

Consumo Colaborativo

Consumo Colaborativo

Jornal O Globo

Jornal O Globo

Coca Cola Brasil Vídeo

Coca Cola Brasil Vídeo

Blog Babilônia Feira Hype

Blog Babilônia Feira Hype

Blog Espaço ND

Blog Espaço ND

Mundo do Marketing

Mundo do Marketing