Radio Ibiza

Radio Ibiza

 Rioetc

Rioetc

 Adoro Farm

Adoro Farm

 Caderno Ela - O Globo

Caderno Ela - O Globo

 Revista o Globo

Revista o Globo

 Catraca Livre

Catraca Livre

 Blog Modices

Blog Modices

 Blog Maria Filó

Blog Maria Filó

 Saideira - O Globo

Saideira - O Globo

 Coca Cola Brasil Matéria

Coca Cola Brasil Matéria

 Estúdio Amor

Estúdio Amor

 Blog O Burburinho

Blog O Burburinho

 Consumo Colaborativo

Consumo Colaborativo

 Jornal O Globo

Jornal O Globo

 Coca Cola Brasil Vídeo

Coca Cola Brasil Vídeo

 Blog Babilônia Feira Hype

Blog Babilônia Feira Hype

 Blog Espaço ND

Blog Espaço ND

 Mundo do Marketing

Mundo do Marketing